Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2019

nowelovestory
17:28
3975 8885 500
Repulsion, R. Polanski (1965)
Reposted frommovieguy movieguy viailovemovies ilovemovies

October 28 2019

nowelovestory
22:34
9094 def9 500
Reposted fromsoftboi softboi viaDagarhen Dagarhen
nowelovestory
22:33
9347 e7a6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
nowelovestory
22:30
1300 9457
Reposted fromEtnigos Etnigos
nowelovestory
22:30
1308 5ed3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
22:27
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viawszystkodupa wszystkodupa
nowelovestory
01:20
4908 ce92
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viapiehus piehus
nowelovestory
01:17
1287 bf24 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
nowelovestory
01:16
2448 df0b
nowelovestory
01:14
0432 a144 500
Reposted frompiehus piehus viayouaresonaive youaresonaive
nowelovestory
01:14
Powiedz mi czego w sobie nienawidzisz, a poświęcę mnóstwo czasu kochając to, abyś ty mogła zrobić to samo.
— Ashton Irwin
nowelovestory
01:13
9069 2961 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
nowelovestory
01:13
9072 9f1e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
nowelovestory
01:12
3852 1e27
Reposted frompastelina pastelina viapiehus piehus
nowelovestory
01:10
7197 665a 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viapiehus piehus
nowelovestory
00:48
6575 8989
Reposted fromHardcores Hardcores viapiehus piehus

October 11 2018

nowelovestory
09:31
nowelovestory
09:30
6181 f381 500
Reposted fromcarol91 carol91 viafajnychnielubie fajnychnielubie
nowelovestory
09:29
6371 e2e9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
nowelovestory
09:29
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaaskman askman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl