Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2020

nowelovestory
13:26
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
nowelovestory
13:25
2068 a7e9 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacountingme countingme
nowelovestory
13:25
1731 8f7b 500
Reposted fromkarahippie karahippie viacountingme countingme
nowelovestory
13:24
1420 b0ab
Reposted frommisza misza viacountingme countingme
nowelovestory
13:21
0246 9eb7 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapiehus piehus
nowelovestory
13:20
6684 6294 500
Reposted from0 0 viapiehus piehus
nowelovestory
13:20
8924 caad 500
nowelovestory
13:18
1412 7005 500
Reposted fromyannim yannim viathebelljar thebelljar
nowelovestory
13:18
nowelovestory
13:18
4021 07e5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viathebelljar thebelljar

February 08 2020

nowelovestory
08:28
5595 94ad
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaThe1995 The1995
08:28
nowelovestory
08:27
Zadziwiające ile wspomnień nosi w sobie zapach wieczornego powietrza.
Reposted frombng123 bng123 viaThe1995 The1995
nowelovestory
08:27
1576 5059
Reposted fromkirstenow kirstenow viaMsSuzanna MsSuzanna
nowelovestory
08:27
Albo go kocha, albo się uparła. Na dobre, na niedobre i na litość boską
— Szymborska
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacontigo contigo
nowelovestory
08:26
1474 3d00 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreeway freeway
nowelovestory
08:26
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. 
— Bolesław Prus - Lalka
Reposted fromlovvie lovvie viaMsSuzanna MsSuzanna
nowelovestory
08:26
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
— Mój stary przyjaciel, Włóczka
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaMsSuzanna MsSuzanna
nowelovestory
08:21
3055 6c3c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna
08:20
0876 805a 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viateijakool teijakool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...