Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2020

nowelovestory
08:28
5595 94ad
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaThe1995 The1995
08:28
nowelovestory
08:27
Zadziwiające ile wspomnień nosi w sobie zapach wieczornego powietrza.
Reposted frombng123 bng123 viaThe1995 The1995
nowelovestory
08:27
1576 5059
Reposted fromkirstenow kirstenow viaMsSuzanna MsSuzanna
nowelovestory
08:27
Albo go kocha, albo się uparła. Na dobre, na niedobre i na litość boską
— Szymborska
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacontigo contigo
nowelovestory
08:26
1474 3d00 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreeway freeway
nowelovestory
08:26
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. 
— Bolesław Prus - Lalka
Reposted fromlovvie lovvie viaMsSuzanna MsSuzanna
nowelovestory
08:26
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
— Mój stary przyjaciel, Włóczka
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaMsSuzanna MsSuzanna
nowelovestory
08:21
3055 6c3c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna
08:20
0876 805a 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viateijakool teijakool
nowelovestory
08:18
5303 68c8 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaDagarhen Dagarhen
nowelovestory
07:21
0973 b76b
jak żałować to tylko tego czego się nie zrobiło
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viailoveyou iloveyou
nowelovestory
07:19
5729 508d
nowelovestory
06:51
2448 df0b
nowelovestory
06:45
0175 27c4 500
nowelovestory
06:44
5720 5836 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
nowelovestory
06:44
Podziwiam ludzi, którzy umieją powiedzieć: już wystarczy, dziękuję
— Maciej Wiszniewski
nowelovestory
06:43
9427 e401 500
Reposted from0 0 viainsanedreamer insanedreamer
nowelovestory
06:43
8176 5889 500
Reposted frombitemyneck bitemyneck viainsanedreamer insanedreamer
nowelovestory
06:41
9559 d331
wherever (...)
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viagracey gracey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl