Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2018

nowelovestory
15:07
8970 62ed 500
Reposted fromsavatage savatage viawszystkodupa wszystkodupa
nowelovestory
14:06
Jeżeli on nie ma sił, ty musisz stać się jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
nowelovestory
14:06
nowelovestory
13:09
6493 112f 500
Reposted fromshinyblackball shinyblackball viapampampam pampampam
nowelovestory
13:06
7025 644a
Reposted fromdoomedman doomedman viapampampam pampampam
nowelovestory
13:05
0964 9f6c 500
nowelovestory
13:05
0962 2128
nowelovestory
13:02

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viapiehus piehus
nowelovestory
13:02
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares viapiehus piehus
nowelovestory
13:01
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromxcvbz xcvbz viafakingkrejzi fakingkrejzi
nowelovestory
13:00
7001 3948 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadeparter departer
nowelovestory
12:54
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viadeparter departer
nowelovestory
12:54
9214 b42e
Reposted fromEtnigos Etnigos viadeparter departer
nowelovestory
12:54
4309 5f2b 500
Reposted fromtinyrabbit tinyrabbit vialetshavesex letshavesex
nowelovestory
12:54
Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viascorpix scorpix
nowelovestory
12:53
2941 e45f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
nowelovestory
12:53
nowelovestory
12:53
9144 0db6 500
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viascorpix scorpix
nowelovestory
12:53
5881 6a66 500
Reposted fromexistential existential viascorpix scorpix
nowelovestory
12:53
1334 1d31
Reposted fromndmyth ndmyth viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl